Primena medija u nastaviObrazovni softverOd igračke do računara ...
 

 

Od školske 2006/07. godine u OŠ "20. oktobar" u Sivcu odvijala se realizacija nastavnog programa izbornog predmeta "Od igračke do računara". Prikazom primera iz nastave predmeta "Od igračke do računara" ilustrujemo i primere primene medija i medijskih sredstava u nastavi.

Nadamo se da će prikazani primeri podstaći učitelje na saradnju i razmenu iskustava. Evo jedne verzije nastavnih planova ovog izbornog predmeta.

"Od igračke do računara" je kao izborni nastavni predmet pružao priliku da nastavnici i njihovi učenici ne samo zajednički koriste, već i kreiraju nastavne medije.

Obrazovni projekat (obrazovna igra) LUGRAM samo je jedan od primera takvog načina rada. Učenici prvo koriste Lugram izrađen od kartona, potom se upoznaju sa različitim softverskim verzijama Lugrama, da bi na kraju bili spremni za kreiranje sopstvenih grupa zadataka. Tako se stvara svojevrsna baza figura-zadataka geometrijske slagalice Lugram.

Izborni nastavni predmet "Od igračke do računara" od školske 2018/19. godine nije više prisutan u programu predviđenom za niže razrede osnovne škole ali je veći deo sadržaja ovog izbornog predmeta prenet u Projektnu nastavu koja se izvodi od navedene školske godine. Iskustva iz realizacije programa predmeta Od igračke do računara, doprineće uspešnoj realizaciji Projektne nastave.

 

 

 

 
  © Lugram 2008.