OŠ "20. oktobar" Sivac, februar 2011.

Za rad na obradi nastavne jedinice "Radnje mišem" u okviru izbornog predmeta "Od igračke do računara" u odeljenju I4 odabrali su program Kvadratura. Kvadraturu smo nekoliko puta do sada pominjali u prilikama kada su se đaci-prvaci pomenutog odeljenja na časovima družili sa računarom. Za razliku od dosadašnjih časova u svojoj učionici, ovoga puta je za realizaciju postavljenih ciljeva časa bio neophodan boravak u kabinetu za nastavu informatike. Prethodno upoznati sa načinom korišćenja računara u kabinetu, pristupili su radnjama predviđenim za njih kao korisnike: korisnička prijava, izbor odgovarajuće ikonice programa na radnoj površini, pokretanje programa, ostvarivanje zadataka korišćenjem pokrenutog programa i na kraju završetak rada računarom.

Vredno radeći u saradnji sa učiteljem, učenici su koristeći program Kvadratura realizovali postavljene zadatke u sklopu kojih su intezivno koristili miš u radu. Program Kvadratura je tako koncipiran da učenici gotovo ravnopravno koriste i levi i desni taster miša. Promenljiva gustina mreže kvadrata koju koriste za kreiranje crteža, omogućava podizanje nivoa potrebne preciznosti u radu pokazivačem miša i tasterima, kako bi željena kreacija uspešno bila izvedena.

Imajući u vidu činjenicu da u ovoj generaciji prvaka, za razliku od generacije pre četiri godine, većina poseduje računar kod kuće, cilj časa nije bilo naporno ostvariti i učenici su uživali igrajući se, težeći da budu što kreativniji. Rad mišem u mreži 50x50 kvadratića, pokazao je da umeju i te kako precizno da vladaju potezima pokazivača miša na ekranu i da pritisak na jedan od tastera ne remeti tu preciznost što svedoči o opuštenosti i rutini u tom postupku i usklađenosti motorike šake sa aktivnostima uređaja kojim upravljaju.

 

 
  © Lugram 2008.