Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadraturaKvadratura - primenaPrvi razred
 

 

OŠ "20.oktobar" Sivac, septembar 2010.

Program Kvadratura nastao je modifikacijom programskog modula za kreiranje sastavnih elemenata geometrijske slagalice Lugram. Primarni cilj autora bio je da Kvadraturom izvrši pripremu učenika za korišćenje pomenutog modula računarskog paketa Lugram_III_g. Istovremeno Kvadratura je u IV razredu primenjena i u okviru nastavne teme Upoređivanje površi. Računar prošlogodišnjeg IV4 preseljen je u učionicu I4 odeljenja. Neočekivano za autora, Kvadratura se već na samom početku školske godine našla u ulozi softvera koji na zanimljiv način komunicira sa prvacima, primenjen u okviru nastavne teme Predmeti u prostoru i odnosi među njima, nastavne jedinice Reči koje označavaju položaj predmeta (gore, dole, levo, desno ... između ... ) ...

Ključnu ulogu odigrala je paleta za izbor boja

... korišćen je modul programa koji raspolaže najkrupnijom mrežom kvadrata (10x10). Mališani su ovom prilikom pokazali da im korišćenje računara nije strano. Većina poseduje računar i kod kuće tako da su, vođeni uputstvima učitelja, vrlo brzo uzeli aktivno učešće u radu računarom u učionici.

Program Kvadratura bi nakon ovakvog iskustva primene u praksi, uskoro mogao da doživi dopunu i rekonstrukciju upravo u smeru koji je praktična primena i pokazala.

 

 

 
  © Lugram 2008.