Primena medija u nastaviObrazovni softverKvadratura
 

 

KVADRATURA

Program pod imenom "Kvadratura" nastao je delom zbog potrebe pripreme učenika za rad u završnim fazama projekta LUGRAM, i delom kao prilika da se baš programi-moduli za kreiranje sastavnih elemenata geometrijske slagalice Lugram, uz neznatne modifikacije prilagode potrebama vežbe na temu iz geometrije - Površina pravougaonika i kvadrata.

"Kvadraturu" karakteriše mogućnost "crtanja" u tri kvadratne mreže: 10x10, 50x50 i 100x100

Paleta za izbor boja i različite "gustine" mreže, pružaju mogućnost za raznovrsne kreacije.

Igranje mogućnostima koje pruža mreža kvadrata i paleta boja, razvija tehniku "mrežnog rada" potrebnu za LUGRAM_III_g, verziju geometrijske slagalice Lugram opremljenu programima-generatorima sastavnih elemenata i figura-zadataka.

Drugi deo priče o "Kvadraturi" bavi se temom Mera za površinu. Tu se razvija mala "diskusija" o kvadratnim metrima, centimetrima, kilometrima ... Ar, hektar ... Pet početnih pitanja koje program donosi, samo su pokretač za dalji razgovor.

Nastavniku i učenicima pruža se mogućnost da postavljaju zadatke za izračunavanje površina raznovrsnih figura, sve u zavisnosti od toga kakve su merne jedinice za površinu međusobno "ugovorili" za predstavljenu mrežu kvadrata:

 

 
  © Lugram 2008.