Primena medija u nastaviObrazovni softverASR tehnologija za srpski jezik - primena u obrazovnom softveru
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, april 2014.

Prema planu rada, krajem aprila i početkom maja, u trećem razredu se u nastavi matematike najčešće obrađuje nastavna tema Trougao. Obrazovni softver Trougao_III su u nastavi geometrije koristile dve generacije učenika III-4 odeljenja. Poslednja verzija ovog softvera je omogućavala učenicima da tekstualne sadržaje koje im aplikacija donosi mogu i da čuju u čitanju text-to-speech (TTS) govornika AlfanumSnežana. Rezultati ovakvog rada u nastavi su vrednovani nagradom na konkursu Digitalni čas 2013. Analiza uspešnosti primene softvera Trougao_III u nastavi na nivou grupe osnovnih škola opštine Kula je pokazala značajan uticaj ovog softvera na uspešnije učenje nastavne teme Trougao u trećem razredu osnovne škole.

Nakon uspešne primene TTS tehnologije za srpski jezik, u svrhu rekonstrukcije i obogaćivanja aplikacije Trougao_III novim medijskim sadržajima, rezultati postignuti u primeni automatic-speech-recognition (ASR) tehnologije za srpski jezik u okviru softverskog sistema za obrazovnu igru Lugram, opredelili su nas za naredni korak u rekonstrukciji softvera Trougao_III. Trougao_III bi nakon druge faze rekonstrukcije trebao da omogući učenicima da rešenja zadataka i odgovore na postavljena pitanja upute i preko mikrofona, na srpskom jeziku.

 

 

 
  © Lugram 2008.