< 3x3 >

У основним верзијама ЛУГРАМ-а , фигуре-задаци су креиране у мрежи 3х3 квадрата.

Разлике у односу на верзије ЛУГРАМ_III и ЛУГРАМ_III_g :

    • начин бирања елемената за састављање
    • непостојање видљиве мреже у пољу за састављање
    • ограничен број грешака у игри
    • већи број задатака (9) по нивоу сложености игре

 

< 5x5 >

ЛУГРАМ_5х5 доноси повећање димензије мреже квадрата на 5х5. Могуће је, наравно, креирати и задатке у подмрежи 3х3.

    • модул за креирање фигура-задатака
    • модул за креирање саставних елемената фигура-задатака
    • временско ограничење за решавање задатака
    • могућност избора временског ограничења
    • могућност избора пратеће музичке нумере
    • могућност избора боја фигура-задатака

Расположива су три нивоа сложености задатака. Дозвољен број грешака у игри мањи је што је ниво сложености игре виши. Оцена успешности зависи од утрошеног времена за решење свих задатака одређеног нивоа игре.

 

< 7x7 >

ЛУГРАМ_7x7 омогућава рад у мрежама 3х3, 5х5 и 7х7 квадрата. Почетна група задатака преузета је из верзије 5х5.

 

 

  © Lugram 2008.