Primena medija u nastaviŠtampani medijiLugramiranje (jun 2023.)
 

 

Lugramiranje

OŠ "20. oktobar" Sivac , jun 2023. godine

Lugramiranje je i ovoga puta je izazvalo veliko interesovanje kod učenika. Nakon prikazanog početnog primera i zajedničkog rešavanja drugog zadatka, samostalno su formirali Lugram-algoritam trećeg zadatka. Potom su uspešno protumačili zadati Lugram-algoritam i kreirali Lugram-figuru koja je njime bila predstavljena.

Opisane aktivnosti (sa časa održanog 2014. godine) predstavljene su na međunarodnoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju održanoj juna 2018. godine u Beogradu.

 

 
  © Lugram 2008.