Primena medija u nastaviŠtampani medijiIgramiranje i Lugramiranje (novembar-decembar 2018.)
 

 

Igramiranje i Lugramiranje

OŠ "20. oktobar" Sivac , novembar-decembar 2018. godine

Gostovao sam na času projektne nastave u odeljenju I-3 gde je u toku bila realizacija prve faze obrazovnog projekta Lugram. Radilo se o aktivnostima vezanim za Graph Paper Programming koji je od prošlog Lugram-ciklusa postao sastavni deo obrazovnog projekta Lugram. Igramiranje, kako smo tada, 2014. godine, nazvali Graph Paper Programming aktivnosti u prvom razredu, deci kroz igru približava pojmove algoritam, program i programiranje.

Nakon upoznavanja sa pravilima Graph Paper Programming-a usledilo je Lugramiranje u odeljenju I-3, tačnije Lugram na Graph Paper Programming način, kao završnica prve faze obrazovnog projekta Lugram. Već odomaćeno Lugramiranje u okviru obrazovnog projekta Lugram i ovoga puta je izazvalo veliko interesovanje kod učenika. Nakon prikazanog početnog primera i zajedničkog rešavanja drugog zadatka, samostalno su formirali Lugram-algoritam trećeg zadatka. Potom su uspešno protumačili zadati Lugram-algoritam i kreirali Lugram-figuru koja je njime bila predstavljena.

Opisane aktivnosti (sa časa održanog 2014. godine) predstavljene su na međunarodnoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju održanoj juna ove godine u Beogradu. Ove školske godine smo dopunili Lugram na Graph Paper Programming način - učenici su kreirali svoju Lugram-figuru formirajući njen Lugram-algoritam, a mi rešavali postavljeni zadatak.

 

 
  © Lugram 2008.