Predstavljanje na naučnim skupovima i u naučnim časopisima
 

 

Nove tehnologije u obrazovanju, 8-9. jun 2018., Beograd

22-25. novembar 2017., Novi Sad

Geometrijska slagalica Lugram u funkciji poboljšanja postignuća učenika u učenju geometrije, Učenje i nastava, 4/2016, s.765-784

Nove tehnologije u obrazovanju 2016, 26-27. februar 2016., Beograd

Educational Applications for Blind and Partially Sighted Pupils Based on Speech Technologies for Serbian, The Scientific World Journal, 2015.

5-9. oktobar 2014., Novi Sad

13-16, novembar 2013., Novi Sad

Učenici u ulozi kreatora nastavnih medija, Inovacije u nastavi, 3/2012, s.120-128

20., 21. i 22. novembar 2012., Sava Centar, Beograd

4., 5. i 6. oktobar 2012., Kovačica

Computer game Lugram - version for blind children, Telfor Journal, 2011.

22., 23. i 24. novembar 2011., Sava Centar, Beograd

03., 04. i 05. jun 2011., Tehnički fakultet Čačak

Mogućnosti timskog rada na razvoju obrazovnog softvera, Inovacije u nastavi, 4/2010, s.126-131

16., 17. i 18. decembar 2010., Iriški venac

23., 24. i 25. novembar 2010., Sava Centar, Beograd

 

24., 25. i 26. novembar 2009., Sava Centar, Beograd

 

 

 

 

 
  © Lugram 2008.