LUGRAM - dalji istraživački rad

"Jednostavna koncepcija igre LUGRAM i osobine razvijenih modula, omogućile su da verzija LUGRAM za slabovidu decu bude samo modifikacija opisanih osnovnih softverskih modula. Novi moduli LUGRAM-a učinili su igru pristupačnom i slabovidoj deci, a testiranja i dalja istraživanja će pokazati u kojoj meri se ideja i želja autora ostvarila u praksi i koliko je ovu verziju LUGRAM za decu sa oštećenjem vida potrebno još dorađivati. Upotreba tastature umesto miša, kreirani zvučni signali i efekti, kao i podrška sa govornim porukama za uputstva i igru predstavljaju važna prilagođenja potrebama slabovidih korisnika, ali otvaraju perspektivu i za poseban izazov kao što je razvoj verzije igre LUGRAM i za sasvim slepu decu. To je i u istraživačkom smislu još veći izazov, a računarska  igra LUGRAM bi tako postala dostupna još jednom krugu korisnika sa posebnim potrebama." (Lučić B., Vujnović-Sedlar N., Delić V.: Računarska igra LUGRAM - verzija za decu sa oštećenjem vida, Telfor, Beograd, 2009)

 

Jednostavnost osnovne verzije Lugram_III, uspešna primena u nastavi, modularna koncepcija Lugram-a, osnovna matrica (3x3) figura-zadataka, uticali su na to da jedan od daljih pravaca razvoja ove obrazovne igre bude u smeru prilagođavanja igri upotrebom standardne PC tastature (pre svega njenog izdvojenog numeričkog dela), kako bi bila dostupna za igru i sasvim slepoj deci.

Razvoj Lugram prototipa podržanog automatic-speech-recognition (ASR) tehnologijom za srpski jezik omogućio je da se Lugramom upravlja korišćenjem kratkih govornih naredbi na srpskom jeziku.

Dalja istraživanja i testiranje pripremljenih prototipa ovih verzija Lugrama, pružiće odgovor na pitanje da li će se ideja Lugrama (zadatak-igra-učenje-kreacija) i u ovom pravcu svog razvoja uspešno ostvariti.

 

 

 

 

  © Lugram 2008.