POŠALJITE SVOJU ZBIRKU LUGRAM-ZADATAKA
 

 

Kreirajte zbirku Lugram-zadataka ili Lugram sastavnih elemenata i pošaljite je za www.lugram.net

POSTUPAK:

 1. preuzmite Lugram_III_g i instalirajte ga na svom računaru (vodite računa da kao korisnici imate pravo pisanja i brisanja (R/W) na delu diska na kojem će Lugram_III_g biti instaliran i ako je potrebno promenite ponuđenu lokaciju C:\Program Files)
  • za korisnike Windows7, 8 i 10:
   • Lugram_III_g instalirajte na korisničkoj particiji (najčešće je to D:\), a ako imate samo jednu particiju (C:\) uradite to na delu (nekom direktorijumu koji ste ranije sami kreirali) koji vam je R/W dostupan kao korisniku
   • instaliranje i korišćenje programa radite sa "Run as administrator" ako Lugram_III_g ipak instalirate na C:\Program Files
 2. postupite prema priloženom uputstvu koje dobijate u okviru paketa Lugram_III_g i nakon završetka rada zapišite na disk kreiranu zbirku zadataka za to predviđenim dijalogom za korisnike,
 3. zadatke koje ste kreirali pronaći ćete zapisane na z_arh? poddirektorijumima na lokaciji na disku na kojoj ste instalirali Lugram_III_g,
 4. znak (?) u z_arh? označava broj arhive (zbirke) u koju ste upisali svoje zadatke (primer vidite na slici ispod)
 5. sadržaj direktorijuma z_arh? pošaljite kao attach uz e-mail na bl_lule@hotmail.com

Upotrebom modula za kreiranje sastavnih elemenata koji takođe stiže u okviru paketa Lugram_III_g, možete da kreirate sopstvene, postupkom koji je sličan prethodno opisanom. U ovom slučaju sadržaje svojih poddirektorijuma e_arh? pošaljite na istu e-mail adresu.

Slično postupate i kada su u pitanju Lugram_5x5 ili Lugram_7x7.

Lugram-zadatke možete kreirati i upotrebom kartonske slagalice, fotografisati ih i poslati na istu adresu. Takođe, zadatke koje ste zamislili po Lugram-pravilima, možete jednostavno nacrtati, a zatim skenirati ili fotografisati pa poslati.

Vaše zbirke zadataka i sastavnih elemenata biće objavljene kao deo zbirke Lugram_online ili kao paketi zadataka raspoloživi za uvid i download, uz navedeno ime autora zbirke.

Pitanja i predloge uputite na bl_lule@hotmail.com ili neke od adresa sa stranice Kontakt.

 

 
  © Lugram 2008.