Primena medija u nastaviObrazovni softverJoš jednom Lugram_III podržan ASR tehnologijom za srpski jezik
 

 

OŠ "20. oktobar " Sivac, decembar 2023.

Učenici II-3 su treća generacija učenika tog uzrasta koja u okviru obrazovnog projekta "Lugram" koristi softversku verziju Lugrama podržanu Automatic Speech Recognition (ASR) tehnologijom za srpski jezik (proizvodom preduzeća AlfaNum Novi Sad u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu). Podsetimo se stručnog skupa iz novembra 2019. godine kada je prikazan ogledni čas organizovan na navedenu temu, a gostovao prof. dr Vlado Delić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Iako ASR server aplikacija kojom raspolažemo nije obučavana za dečje glasove kao ciljnu grupu, i ovoga puta su učenici uspeli da svom "drugaru" Alfi iz Novog Sada, uspešno upute govornu naredbu nakon koje je on postavio sastavni element Lugram slagalice na odgovarajuće mesto u mreži za rešavanje zadatka. Svemu je prethodila kratka obuka vezana za komandni "Alfa jezik" kojim se igra ova verzija Lugrama.

 

 

 
  © Lugram 2008.