Primena medija u nastaviObrazovni softverLugram_III - primena (maj 2010.)
 

 

OŠ "Ivo Lola Ribar" Sombor, maj 2010.

Lugram_III su učenici dva odeljenja trećeg razreda OŠ "I.L. Ribar" u Somboru, podeljeni u po dve grupe po odeljenju, igrali na časovima slobodnih aktivnosti, paralelno sa tokom obrade nastavne teme Trougao.

Korišćen je prvi put Lugram_III_on-line. Bio je to pravi test korišćenja Lugram_III on-line u realnim okolnostima jednog školskog kabineta. Kabinet za nastavu informatike u OŠ "I.L.Ribar", raspolaže sa 14 računara i kvalitetnim Internet linkom. Lugram_III_on-line funkcionisao je veoma dobro u konkurentskom radu svih radnih stanica.

Zbirka Lugram-zadataka odeljenja IV4 OŠ "20.oktobar" iz Sivca - sada i u nastavnoj praksi

Učenici su bili veoma zainteresovani za Lugram. Svi su aktivno učestvovali u igri, pošto su bili u prilici da računare koriste "1 na 1". Učitelj je bio saigrač i konsultant.

Sprovedeno istraživanje tokom primene Lugram_III u OŠ "I.L. Ribar", pokazalo je da za ovakvu "podršku" nastavi geometrije za učenike I-IV razreda osnovne škole, treba odvojiti više vremena, kako u pripremi tako i u realizaciji. Slično istraživanje sprovedeno tokom aprila-maja 2007.g. jasno svojim rezultatima ukazuje na to.

Velika je zainteresovanost učenika i učitelja učesnika ovogodišnjeg eksperimentalnog rada, za dalju realizaciju narednih faza projekta Lugram. Ona se naročito ogleda u želji da se kreira zbirka Lugram-zadataka primenom Lugram_III_g programskog paketa. Dogovor da se nakon ovogodišnje primene Lugram_III, naredne školske godine organizuje rad na realizaciji Lugram_III_g faze projekta, jedan je od značajnih rezultata sprovedenog eksperimentalnog rada. Naredne školske godine nas verovatno očekuje nova Lugram-zbirka na stranici Lugram On-line.

 

 
  © Lugram 2008.