Petnaest školskih godina obrazovnog projekta Lugram
 

 

Sivac, februar 2020.

Ako na sajtu OŠ "20. oktobar" za pretražni string unesete Lugram, kao rezultat pretrage ćete dobiti pedesetak naslova (datiraju od 2015. godine do danas). To je samo deo priče čiji početak seže u 2005/06. školsku godinu kada je Lugram uveden u nastavu u OŠ "20. oktobar" u Sivcu (http://www.lugram.net/lugram_primene.html). O obrazovnoj igri Lugram i obrazovnom projektu Lugram objavljeno je 17 naučnih radova i publikacija, a projekat predstavljen na više naučnih konferencija i stručnih skupova od koji je nekoliko međunarodnog karaktera. Lugram i u praksi nije prisutan samo u OŠ "20. oktobar".

Od marta 2011. godine informacija o Lugramu je dostupna nastavnicima u Hrvatskoj (http://www.antonija-horvatek.from.hr/igrice-i-zabava-matematika.htm). Od aprila 2019. godine se na zvaničnom youtube kanalu Kurikularne reforme obrazovanja u Republici Hrvatskoj mogu pogledati prilozi: https://www.youtube.com/watch?v=hW6w8MlezS8,  https://www.youtube.com/watch?v=qdZrfoR8ocI. U okviru manifestacije "Večer matematike" koja je postala tradicionalna u školama u Hrvatskoj, može se naići na naslov "Tangrami i Lugrami". Na sajtu Osnovne škole u Dobrinji - Sarajevo, u okviru rada matematičke sekcije učenika tamošnjeg petog razreda, pored Tangrama kao aktivnost se navodi i Lugram (http://www.os-sk.edu.ba/bs/strana/pregled/matematicka-sekcija-zabavna-matematika-za-ucenike-petih-razreda).

Nastavnik matematike u OŠ za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza", u Aleksincu, koristila je Lugram_III na časovima utvrđivanja tema iz geometrije (VI i VII razred) Pravougaonik i Trougao (http://www.lugram.net/lgr_2010_a.html).
Nastavnici informatike iz Ivanjice (OŠ "Milinko Kušić") i Novog Sada (OŠ "Petefi Šandor"), koristili su računarske verzije Lugrama u radu sa učenicima na časovima izbornog nastavnog predmeta. Učitelji i učenici OŠ "Ivo Lola Ribar" iz Sombora (http://www.lugram.net/lgr_2010_s.html) takođe su se družili sa Lugramom.
U opštini Kula, Lugram je prisutan u radu učitelja u OŠ "Nikola Tesla" u Liparu (http://www.lugram.net/odigrdorac_p11.html).

Od 2009/10 školske godine su, kroz naučno-istraživačke aktivnosti obrazovnog projekta Lugram, u OŠ "20. oktobar" u primeni verzije Lugrama prilagođene slabovidoj i slepoj deci. Od 2018/19. školske godine su to aktivnosti u realnim nastavnim okolnostima. Marta 2016. godine naučni rad (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-31232-3_104) grupe istraživača sa univerziteta u Brazilu, donosi sistematsku analizu literature na temu HCI (human-computer interaction) iz ugla njenog doprinosa procesu učenja kod slepih učenika. U okviru navedene sistematizacije, naučni rad iz 2015. godine (https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/839252/) koji govori o Lugramu prilagođenom slepim učenicima (koristi računarske govorne tehnologije za srpski jezik), svrstan je među osam reprezentativnih publikacija objavljenih u svetu u periodu 2010-2016. Analizirani naučni rad kao primer navodi i aktivnosti projekta Lugram u OŠ "20. oktobar" u Sivcu.

Početkom 2020. godine, jedan primerak "Lugrama u pločicama" stigao je do mališana u univerzitetskom gradu Jyväskylä u Finskoj.

 

 
  © Lugram 2008.