Kutak za umetnikeObrazovni softver Instrumenti sa dirkama

 

OŠ "20. oktobar" Sivac, mart 2010.

Radoslav Rajić, nastavnik muzičke kulture, pripremajući nastavnu temu Instrumenti sa dirkama, za čas učenicima sedmog razreda, aktivno je u pripremu časa uključio i učenike. Nekoliko učenika, veštih u korišćenju MS Power Point-a, kreiralo je prezentaciju na temu Instrumenti sa dirkama: čembalo, orgulje i klavir, a nekolicina pripremila referate na pomenute teme. Sve je trebalo ukomponovati u sadržaj časa. A nastavnik? Nastavnik je ovoga puta odlučio da projektorom malo "piše" po tabli. Da pogledamo ...

U kabinetu kao u bioskopu. Planirani tok časa samo je povremeno narušavao "neplanirani" blic fotoaparata.

 

  © Lugram 2008.