Linkovie-Učenje (e-Learning) Prednosti i nedostaci

 

 

Prednosti i nedostaci e-learning-a

Prednosti

   • individualiziran pristup učenicima i prihvatanje različitih stilova učenja
   • bolja interaktivnost nastavnika (profesora) i učenika (studenata)
   • veći kvalitet nastave i povećanje mogućnosti usvajanja gradiva, podsticanje na analitičko mišljenje, sintezu stečenog znanja i samostalnost u rešavanju problema i odlučivanju
   • uključivanje različitih profila polaznika
   • jednostavnije stručno usavršavanje ili prekvalifikacija
   • jednostavnija organizacija predavanja svetskih stručnjaka putem videokonferencijkog prenosa, smanjenje potreba za putovanjem profesora i učenika (studenata)
   • Učenje na daljinu (u oblasti e-learning-a):
     • omogućuje stalno učenje (long life learning)
     • učenici uče nezavisno, vlastitim tempom, na mestu i vremenu koje sami odaberu
     • učestvovanje u kvalitetnim nastavnim programima (poznatih stručnjaka - eksperata)
     • odabir sopstvenog načina učenja, različitih nivoa interakcije
     • diskusija sa ostalim polaznicima (e-mail, forum, chat, telekonferencije, ...)
     • multimedija (grafika, animacije, filmovi, zvuk, ...)
     • praktičan rad različitim tehnologijama - dodatna znanja i veštine o korišćenju
     • i nastavnici uče od učenika koji samostalno traže izvore informacija

Nedostaci

   • postoje oblasti koje se ne mogu proučavati isključivo elektronskim putem
   • ne postoji još uvek adekvatan "elektronski udžbenik" koji bi zadovoljio sve potrebe polaznika za različitim tipovima materijala potebnih za određene teme
   • gubitak ljudskog kontakta, govora tela (neverbalne komunikacije), pojava nerazumevanja
   • odsustvo eseja, usmenih ispita
   • problemi uzrokovani nedovoljnim poznavanjem tehnologija za primenu e-obrazovanja
   • odustajanje od učenja (u slučaju učenja na daljinu) nakon određenog vremena - problem održanja zainteresovanosti za temu

 

 
  © Lugram 2008.