Primena medija u nastaviObrazovni softverSav taj Džez
 

 

Obrazovni softver "Sav taj džez", diplomski rad Darka Carića sa Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu, poslužio je nastavniku Radoslavu (Ratku) Rajiću da učenicima VIII razreda OŠ "20.oktobar" u Sivcu, temu Džez, predstavi na interesantniji način nego što bi to bio slučaj da su temu obrađivali koristeći isključivo udžbenike i slušajući izlaganje nastavnika.

Uz korišćenje računara i LCD projektora, čas je protekao u konstatnoj zainetesovanosti učenika da otkriju šta se krije iza izbora koje softver nudi. Bili su oduševljeni audio i video prilozima, a i propratni tekst se uz to lakše usvajao.

Pravo oduševljenje izazvala je mogućnost igranja igre asocijacija na kraju učenja o džezu, tako da se moralo odigrati svih pet asocijacija jer niko nije mario za školsko zvono koje je već poodavno bilo označilo kraj časa.

 

 
  © Lugram 2008.